O DDK

U Srbiji je dnevno potrebno obezbediti 1.000 jedinica krvi, odnosno organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi na kojima će 1.000 ljudi dobrovoljno dati krv. Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina kod koje se pregledom utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Poseban izazov predstavlja pandemija korona virusom ( COVID-19) koji je doprinela da se naše navike izmene, te tako i odnos prema davalaštvu krvi. Iz želje da se zaštitimo i zaštitimo druge, smanjili smo međusobnu komunikaciju, minimalizovali direktne kontakte i sve što je moglo "preselilo se onlajn". Na žalost, krv se ne može dati virtuelno, već se mora doći na akciju davanja krvi i tako pomoći. Potreba za krvlju nije prestala sa pojavom pandemije. Onkološki, hematološki pacijenti, osobe sa hitnim stanjima ne mogu preživeti bez transfuzije, a transfuzije nema bez davalaca krvi. Akcije davanja krvi zato nisu mesto za okupljanje građana već neophodan preduslov za funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite. Crveni krst na svakoj akciji vodi računa o propisanim merama prevencije kao što su merenje temperature svakoga ko želi da uđe na akciju davanja krvi, korišćenje zaštitnih sredstava kod svih prisutnih je obavezno, dezinfekcija svih površina koje se dodiruju posle svake osobe je takođe novina prouzrokovana postojanjem korona virusa, smanjenje  broj prisutnih u prostoru gde se popunjavaju upitnici i prostorije gde se daje krv. Zbog bezbednosti nešto su oštriji kriterijumi za odabir davalaca krvi. Važno je da krv koja se primenjuje bude bezbedna a pre toga sam davalac krvi. Zato, nemojte odlagati svoju odluku da date krv. Ukoliko ste preležali koronu, u zavisnosti od toga kakva je bila klinička slika moći ćete ponovo da dajete krv, pitajte lekara na akciji ili se interesujte u vašoj ovlašćenoj transfuzijskoj ustanovi, kontakte imate na sajtu Crvenog krsta Srbije www.redcross.org.rs gde možete pronaći  i druge važne informacije o davalaštvu krvi. 

U svakodnevnoj komunikaciji sa partnerima, Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Zavodom za transfuzije krvi Niš, Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju kao i transfuziološkim službama u Užicu, Subotici, Zemunu, organizacije Crvenog krsta u Srbiji sprovode aktivnosti na promociji, regrutovanju i zadržavanju davalaca krvi i učestvuju u organizaciji dnevno prosečno 7-10 akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Cilj je kontinuirano obezbeđivanje dovoljnih količina krvi za sve pacijente u Srbiji kojima je transfuzija krvi neophodna. 

Hvala svim davaocima krvi.